Det tror vi på

Det tror vi på

Vi arbejder med den holdning at personalet er der for beboerne på de 2 plejecentre, at der tages individuelle hensyn til den enkelte beboers ønsker og behov. At der skabes oplevelser og et liv så tæt på det den enkelte havde før et ophold på plejecenter blev nødvendigt. Vi forsøger at skabe oplevelser, gode spise situationer og ikke mindst et omsorgsfuldt miljø. 
Alt dette forsøges opnået med at skabe gode rammer for medarbejderne, ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø, vi arbejder ikke med tid som et begreb men at det skal være rart at være på arbejde, for vores filosofi er at når medarbejderne har det godt, så får beboerne det godt.
Så stor medarbejder pleje, LEV GODT værdi for beboerne samt differencieret pleje tror vi på giver en mulighed for at skabe unikke plejecentre!
Vær hos personalet, gå forrest, vær hos beboerne og mød de pårørende, det er ikke raketvidenskab og det virker.
Sidst opdateret: 21.10.2014